O kritičkoj medijskoj pismenosti učili su polaznici Srednje škole Ivana Trnskog

U sklopu projekta Digiceda, abeceda digitalne pismenosti i zapošljivosti, novinarka Ana Dokler održala je radionicu pod nazivom Kritička medijska pismenost u SŠ Ivana Trnskog.

Anketa koju su među mladima u Hrvatskoj 2022. godine proveli UNICEF i Mreža mladih Hrvatske pokazuje kako jedna od deset ispitanih osoba kaže da u školi nije imala prilike učiti o medijskoj pismenosti. Dok se u školi može čuti ponešto o cyberbullyingu, sigurnosti na internetu i zaštiti osobnih podataka, gotovo se uopće ne govori o sextingu, cybergroomingu ili bavi analizom medijskog sadržaja. Pritom rezultati iste ankete pokazuju da svaka druga mlada osoba na društvenim mrežama provodi više od tri sata dnevno.

Zato su učenici SŠ Ivana Trnskog 23. ožujka na Digicedinoj radionici Kritička medijska pismenost imali prilike naučiti što je to uopće medijska pismenost u odnosu na kritičku medijsku pismenost te kroz raspravu saznati koje vještine obuhvaća kritički odnos prema medijima. Cilj je pritom bio pokazati učenicima kako im upravo ove vještine mogu pomoći da se bolje i lakše snalaze u suvremenom medijskom okruženju. Radionicu je vodila Ana Dokler, novinarka i glavna urednica portala medijskapismenost.hr.

Učenici su aktivno sudjelovali u radionici koja im je pružila najvažnije alate i metode potrebne za samostalnu i angažiranu procjenu, analizu i tumačenje medijskih sadržaja. Voditeljica im je nadalje kroz razgovor pokušala pokazati kako mediji utječu na pojedinčevu percepciju svijeta te kako se informirana svijest o tome odražava na izgradnju vlastitog kritičkog mišljenja. Zajedno su uspješno došli do zaključaka kako kritički pristupati medijskim sadržajima, što pravilnije procjenjivati informacije i aktivno sudjelovati u medijskom okruženju.

U tome su im pomogli primjeri koje su analizirali samostalno ili u parovima: provjeravali vjerodostojnost informacija i fotografija te pokušali prepoznati manipulaciju, dezinformacije ili prikriveno i lažno oglašavanje. Na kraju radionice voditeljica je sudionicima svratila pozornost na Go Viral, online igru o dezinformacijama, koja je osmišljena upravo kao “cjepivo protiv dezinformacija”, a uputila ih je i na portal Medijska pismenost i Dane medijske pismenosti.

Na samom se kraju učenike zamolilo da ispune evaluacijske upitnike i tako izraze svoje mišljenje o radionici, njezinu sadržaju i provedbi. Analiza odgovora pokazala je da se od aktivnosti na radionici učenicima najviše svidjelo provjeravanje istinitosti medija. Naveli su da im se svidjela i konverzacija te online igra Go Viral. Na temelju evaluacijskih upitnika tako možemo zaključiti da bi učenici radionici dali ocjenu vrlo dobar.

Vjerujemo da je ova radionica bila izvrsna prilika da se učenici srednjoškolskog uzrasta pobliže upoznaju sa sadržajima o kojima se možda u školi ne govori dovoljno.

Sadržaj vijesti isključiva je odgovornost Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje – HURA-e! u sklopu projekta Digiceda – abeceda digitalne pismenosti i zapošljivosti. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 408.345,91 HRK / 54.196,82  EUR i iz Državnog proračuna u iznosu od 72.061,04 HRK / 9.564,14 EUR.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.