Christopher Lee Ball: A day in the life of your digital strategy

Kako mapirati life-cycle kupaca? Koji su nadolazeći trendovi u digitalu? Kako kreirati digitalni nacrt ili strateški složiti komunikaciju koja kreće od 0 awarenessa i razvija se sve do advocacy-a?