Hr.bloombergadria.com: Potreba za uslugama virtualnih asistenata raste, no potražnja stagnira