Lider: Investicije od najmanje milijardu i pol kuna