Medijskapismenost.hr: Influenceri i prikriveno oglašavanje: 3 zadatka za učenike