Nacional: U Finskoj imaju tri do pet sati likovnog odgoja dok se kod nas toliko uči vjeronauk