Kako izbjeći val otkaza u tvrtkama?

Cijeli svijet suočava se s trendom Great Resignation, u inozemstvu poznatom i pod nazivom The Big Quit, koji podrazumijeva val odlazaka radnika od poslodavaca, odnosno davanje otkaza u značajnijem broju nego što se to događalo ikada prije. Degordian je nedavno na tržište lansirao Stethoscope, rješenje uz koje tvrtke mogu ublažiti ili izbjeći ovaj negativan trend!

Zašto ljudi daju otkaze?

Naravno, i prije nego je cijeli svijet zahvatila kriza davanja otkaza, postojali su opravdani razlozi za odlazak iz tvrtke i mijenjanje posla općenito. Ipak, sada kada se na to odlučuje sve veći broj ljudi, brojne su se tvrtke našle u problemu nedostatka radnika i nerazumijevanja zbog čega je došlo do nezadovoljstva koje je naposljetku ljude potaknulo na davanje otkaza.

Istraživanja su pokazala kako sve veći broj ljudi daje otkaz ponajviše zbog nezadovoljstva međuljudskim odnosima te zbog dojma da ih njihov poslodavac ne cijeni. Nakon ova dva vodeća razloga, na listi razloga za odlazak iz tvrtke našli su se preniska plaća te nemaran odnos prema vlastitome zdravlju uslijed prevelike količine posla, kao i nedostatak mogućnosti za napredovanjem, učenjem i razvijanjem vještina. Uz to, kao iznimno važna stavka pokazala se i sposobnost poslodavca da svojim zaposlenicima pravovremeno i transparentno komunicira viziju tvrtke, radnih procesa, organizacijske strukture i smjera u kojem se želi razvijati, što za posljedicu ima nezadovoljstvo trenutnom tvrtkom i želju za promjenom.

Što poslodavci mogu učiniti?

U interesu je svakog poslodavca zadržati radnike, privući nove i biti na glasu kao dobar poslodavac. Dostići to je, naravno, kompleksan proces koji zahtjeva detaljne analize i planove. Degordian, koji inače ima urede u četiri grada – Zagrebu, Beogradu, Mostaru i New Yorku, a u Hrvatskoj je čak šest puta osvojio nagradu za najboljeg poslodavca, osmislio je alat koji omogućava upravo to – istraživanje zadovoljstva zaposlenika te detaljne rezultate na temelju koji se rade daljnji akcijski planovi za retention zaposlenika.

Degordianov alat Stethoscope zamišljen je kao rješenje izazova s kojima se susreću HR odjeli i management. Stethoscope je alat za istraživanje zadovoljstva i angažiranosti zaposlenika koji se sastoji od dva upitnika. Prvi je veliki upitnik istoimenog naziva Stethoscope koji se provodi jednom godišnje te se sastoji od više od 100 faktora koja ispunjavaju zaposlenici, a rezultati se šalju HR-u i managementu. Prikupljene podatke alat automatski obrađuje i pruža detaljan uvid u stanje tvrtke, a moguće ih je filtrirati i segmentirati kroz 20 različitih kategorija. Na temelju dobivenih podataka, HR i management mogu napraviti detaljne akcijske planove za adresiranje slabosti, ali i održavanje zadovoljstva na onim područjima koja su se pokazala kao snage tvrtke.

Osim velikog upitnika, alat Stethoscope omogućuje i provođenje kratkog mjesečnog upitnika pod nazivom Pulse. Ovaj upitnik služi za ispitivanje uspješnosti implementiranih mjera i uočavanje područja koja zahtijevaju dodatnu pažnju i aktivnost HR-a i managementa.

Sve navedeno omogućava poslodavcu da na vrijeme uoči potencijalne izazove i nezadovoljstva unutar tvrtke, reagira te dugoročno spriječi odlazak svojih zaposlenika.

Što ovo znači za budućnost poslovanja?

Upitnici (ne)zadovoljstva obično su vrlo komplicirani, a tumačenje podataka složen je proces koji dodatno troši resurse tvrtki. Uz Stethoscope je taj proces maksimalno pojednostavljen, istovremeno zadržavajući temeljitost i jasne pokazatelje potencijalnih i trenutnih izazova za svaku tvrtku. Ustvari, jedan od najvećih benefita samog alata upravo je automatizacija analize podataka – rezultati su dostupni odmah, stoga se donositelji odluka vrlo brzo mogu baciti na osmišljavanje akcijskih planova, što znači da reakcija tvrtke može biti brža i efikasnija. Međutim, budući da uz Stethoscope, koji se provodi jednom godišnje postoji i manji upitnik, Pulse, tvrtka može pratiti uspješnost akcijskih planova na mjesečnoj bazi i time pravovremeno reagirati, a dugoročno za poslovanje to znači ono čemu svaki poslodavac treba težiti – unaprijeđenje zadovoljstva zaposlenika, koje posljedično donosi i smanjenje fluktuacije.

Ako vas je zainteresirala mogućnost da izbjegnete val otkaza u svojoj tvrtki, informirajte se o Stethoscopeu, njegovim mogućnostima i benefitima koje donosi na stethoscope.hr jer ovaj alat će vam pomoći promijeniti puls vaše tvrtke!