Kamilo Antolović, prvi sudski vještak za oglašavanje u Hrvatskoj

Kamilo Antolović, odlukom Županijskog suda u Zagrebu od 17.12.2009. (rješenje broj 4 Su-1109/08) postao je prvi sudski vještak za oglašavanje i tržišne komunikacije u Republici Hrvatskoj.

Ovaj dugogodišnji praktičar i teoretičar tržišnihkomunikacija trenutno je direktor agencije K&K PROMOTION,predavač na Visokoj školi “Agora” te član Suda časti HURA. Obnašaoje niz odgovornih zadaća u industriji tržišnih komunikacija, izmeđuostalih pokretač je sajma marketinga PRIME, bivši je predsjednikHURA-e te je obnašao funkciju direktora nacionalnog festivalaoglašavanja FESTO i predsjednika Suda časti HURA.

Kolega Antlolović sukreator je niza brandova i kampanja uHrvatskoj i inozemstvu te dobitnik niza strukovnih, domaćih iinternacionalnih priznanja i nagrada.