Regionalni okrugli stol Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo o upravljanju pravima intelektualnog vlasništva u industirji oglašavanja 18. i 19. svibnja 2010 u Zagrebu

…uz sudjelovanje vodećih stručnjaka iz regije i svijetatretiralo se posebno teme korištenja i zaštite intelektualnogvlasništva u industriji oglašavanja s nizom domaćih i svjetskihprimjera iz prakse. Posebna pozornost posvećena je, kroz izlaganjeeminentnih stručnjaka, zaštiti žiga i autorskog djela; od logotipado kreativnih uradaka te zaštite intelektualnog vlasništva nainternetu.

Bez obzira na zanimljivost tema odaziv praktičara iz industrijeoglašavanja bio je vrlo skroman. HURA je sudjelovala vrlo aktivnokroz izlaganje dvije teme (K. Antolović), ali i aktivan doprinosvodstva HURA-e (S. Fischer i B. Eder).