Statusgrupa redizajnirala kompletnu ambalažu za Chromos-Svjetlost

U cilju poboljšanja svoje pozicije na tržištu Chromos-Svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana, odlučila je redizajnirati kompletnu ambalažu i taj zadatak povjerila Statusgrupi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU cilju poboljšanja svoje pozicije na tržištu Chromos-Svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana, odlučila je redizajnirati kompletnu ambalažu i taj zadatak povjerila Statusgrupi.

Redizajnirane su ambalaže za sve proizvodne programe, počevši od vodenog programa, zaštite metala, zaštita drva, boja za unutarnje zidove pa do zaštite fasadnih površina.

Novi dizajn se temelji i nadalje na karakterističnim „prugicama u boji“, koje su postale zaštitni znak Chromos-Svjetlosti. Nova ambalaža sada ima i fotografiju koja jasno komunicira prostor i mjesto korištenja pojedinih boja i lakova.

Naime, do sada su proizvodi Chromos-Svjetlosti bili dizajnirani tako da je svaki proizvod imao svoju karakterističnu nijansu boje te karakteristične ikonice. Vizualno je to bilo atraktivno i lijepo, ali se pokazalo u praksi da to nije bilo dovoljno pamtljivo kod potrošača i da se nije izdvajalo u odnosu na konkurenciju.

Važno je još napomenuti i da je za vodeni-eko program, sa vodećim proizvodima Bravo, Kemopol, Fasena, Simpra, Dispervan i Betonton napravljen novi dizajn prilagođen za tzv. IML tehnologiju.

Uz već postojeća tržišta, Rusije, Srbije, Makedonije i Albanije, proizvodi Chromos-Svjetlosti sada u novoj ambalaži krenuli su i u osvajanje tržišta Mađarske, Slovačke i Češke.

 Više informacija saznajte na www.statusgrupa.com