Istraživanje: agencijski cenzus

U suradnji s agencijom za istraživanje tržišta Ipsos, Hrvatsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (HURA) provelo je istraživanje stanja na agencijskom tržištu prema podacima za 2014. godinu.

Inicijativa cenzusa pokrenuta je na razini cijele Europe te je HURA, čije agencije članice zastupaju više od polovine ukupnih prometa u Hrvatskoj, provela istraživanje za naše tržište.

Prikupljeni su ključni podaci o industriji s rezultatima koji služe kao ključno mjerilo za nacionalne i međunarodne usporedbe, ali i kao izvor vrijednih informacija za preciznu prezentaciju našeg sektora u tekućim raspravama s nacionalnim i europskim institucijama.

S obzirom na to da se ovakav cenzus do sada nije provodio u Hrvatskoj, ovi rezultati predstavljaju prvi jasni pregled agencijskog tržišta u zemlji.

Prezentaciju s cjelovitim rezultatima istraživanja možete preuzeti ovdje: