Porestina.info: Rad Studija Sonde posvećen Tinu Ujeviću izložen na neobičnom mjestu u Napulju, u sklopu European Design Awards festivala