Zadarski list: Turstima treba ispričati priče koje će potaknuti emocije