Andrea Štimac: Inovacije u upravljanju – kreativnost u poslovanju za agencije

U svojoj se novoj kolumni Andrea Štimac, članica Uprave HURA-e, osvrnula na koncepte upravljačkih inovacija.

“Inovacije u upravljanju trebale bi s vremenom promijeniti način na koji mnoge funkcije i aktivnosti djeluju u agencijama tržišnog komuniciranja. Trebali bismo svjedočiti sve većoj primjeni novih upravljačkih praksi, procesa i struktura koje predstavljaju značajno odstupanje od sadašnjih normi. Proces razvoja radikalnih novih načina rada uvijek će imati određenu dozu sreće i slučajnosti. Međutim, vodstva agencija, imajući na umu te ideje, zasigurno mogu okrenuti izglede u korist svojih agencija”, kaže Andrea Štimac.

Više o metodama koje preporučuje pročitajte na poveznici.