Europska komisija predstavila Europski plan za borbu protiv raka

Europski plan za borbu protiv raka usmjerit će se na čitav put bolesti karcinoma.

Europska komisija predstavila je Europski plan za borbu protiv raka koji je strukturiran je oko četiri ključna područja djelovanja:

  1. prevencije
  2. ranog otkrivanja
  3. dijagnostike i liječenje
  4. poboljšanje kvalitete života.

Neke od predloženih inicijativa i akcija također će utjecati na samoregulaciju oglašavanja, konkretnije u vezi s oglašavanje hrane, oglašavanje alkohola i Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMDS) o komercijalnim komunikacijama. Sve relevantne informacije i dokumente možete pronaći ovdje.

U nastavku se nalaze dva glavna elementa akcijskog plana koja je Europska udruga društava za tržišno komuniciranje (EACA), čije je i HURA! aktivna članica, identificirala u preliminarnoj analizi:

Oglašavanje alkohola – Kako bi smanjila izloženost mladih oglašavanju alkohola, Komisija će pomno pratiti provedbu odredbi Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama o komercijalnim komunikacijama za alkoholna pića, uključujući i mrežne platforme za razmjenu videozapisa. To će uključivati ​​rad s državama članicama i Europskom regulatornom skupinom za audiovizualne medijske usluge (ERGA) i dionicima kako bi se potaknule inicijative za samoregulaciju i suregulaciju.

Nezdrava hrana i piće – Komisija planira pripremiti izvješće o provedbi Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama 2022. godine, uključujući ona o komercijalnim komunikacijama o nezdravoj hrani i piću. Komisija također podržava države članice i dionike u njihovim naporima u preoblikovanju i provedbi učinkovitih politika za smanjenje oglašavanja nezdravih prehrambenih proizvoda, uključujući zajedničku akciju u provedbi potvrđenih najboljih praksi u prehrani (Joint Action on Implementation of Validated Best Practices in Nutrition). Prema aneksu, izradit će se i primijeniti smjernice za kodekse prakse za smanjenje marketinga nezdrave hrane za djecu, uključujući mrežni marketing kroz odredbe AVMSD-a i Zajedničko djelovanje najboljih praksi u prehrani.

Plan predlaže i akcije koje bi utjecale na etiketiranje i oglašavanje duhana. Također, Komisija provodi reviziju politike promocije poljoprivrednih proizvoda, s ciljem povećanja njezinog doprinosa održivoj proizvodnji i potrošnji, te u skladu s prelaskom na biljnu prehranu, s manje crvenog i prerađenog mesa i ostale hrane povezane s rizikom od raka.