Komisija preporučuje mjere za borbu protiv krivotvorenja i bolju zaštitu prava intelektualnog vlasništva

Komisija je danas usvojila Preporuku za borbu protiv krivotvorenja (Recommendation to combat counterfeiting), kako offline tako i online, s ciljem unaprjeđenja provedbe prava intelektualnog vlasništva (PIV). Za ovo je zaslužna i HURA, čija je predstavnica Dunja Ivana Ballon (izvršna direktorica HURA-e i IAB-a Croatia) sudjelovala u ovoj radnoj skupini. Cilj je ove Preporuke poticati suradnju između nositelja prava, pružatelja usluga i organa za provedbu zakona, dok istovremeno potiče primjenu najboljih praksi i korištenje modernih alata i tehnologija.

Sastoji se od strateških inicijativa za borbu protiv krivotvorenja i jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva, predstavljajući posebne alate za povećanje otpornosti tvrtki i sposobnosti za bolju zaštitu njihovih nematerijalnih sredstava, uključujući zaštitu od cyber-krađe.

Neki su od ključnih prijedloga Komisije:

  • promoviranje korištenja alternativnih načina rješavanja sporova za sve sporove u vezi s intelektualnim vlasništvom, nudeći pristupačnu i učinkovitu opciju, posebno za prekogranične sporove i male i srednje tvrtke
  • ponovna procjena i potencijalno povećanje maksimalne kazne za ozbiljna kaznena djela u vezi s intelektualnim vlasništvom
  • jačanje ovlasti nadzornih tijela na tržištu radi daljnjeg suzbijanja krivotvorenja
  • razvijanje praksi kojima je cilj brže, jeftinije i ekološki prihvatljivije skladištenje i sprječavanje krivotvorenja.

Sljedeći koraci Komisije, zajedno s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), uključuju pažljivo praćenje učinaka i provedbu ove Preporuke. Na temelju toga, Komisija će procijeniti učinke Preporuke u roku od tri godine od usvajanja, a tada će Komisija odlučiti jesu li potrebne dodatne mjere na razini EU-a, s obzirom na tehnološke razvoje i rezultate trenutnog istraživanja koje Komisija provodi. Istraživanje će također istražiti bilo kakav utjecaj provedbe Akta o digitalnim uslugama i Preporuke o suzbijanju internetskog piratstva sportskih i drugih događaja uživo mogao imati na provedbu PIV-a.

Službeno priopćenje Europske komisije pronađite na poveznici.