Na online susretu #EPtalks: Communications in Europe 2020 – V. 2.0 sudjelovat će i Kristina Laco, članica Uprave HURA-e

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj u četvrtak 18. lipnja u 16 sati organizira virtualnu raspravu o, među ostalim, komuniciranju o Europskoj uniji te izazovima koje je nametnula pandemija bolesti COVID-19, a u razgovoru će sudjelovati članica Uprave HURA-e Kristina Laco te Media Val, HURA-ina agencija članica.

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj organizira online raspravu #EPtalks o iskustvu i praksi komuniciranja o Europskoj uniji, podizanju interesa građana za europska pitanja, izazovima koje je nametnula pandemija COVID-19 te načinima prilagodbe javnog i realnog sektora novim okolnostima komunikacije. Sudjeluju: Stephen Clark, (direktor ureda Europskog parlamenta u državama članicama), Violeta Simeonova Staničić (voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj), Ana Tkalac Verčič (predsjednica Hrvatskog društva za odnose s javnošću), Kristina Laco (članica Uprave Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje) te Mario Aunedi Medek (direktor agencije Media Val).

Kako pristupiti raspravi? Koristeći računalo ili pametni telefon, kliknite na poveznicu. Odaberite opciju Join a meeting (ID sastanka: 832 2478 6282 Lozinka: 434199).

Kako biste mogli vidjeti i čuti sudionike, odaberite opcije Join with video i Call via device audio, a ako želite video i audio snimku, koristite opciju Recording.

Više informacija pronađite na službenim stranicama.