Počinje HURA-in program edukacija za (samo)regulaciju u tržišnim komunikacijama

Najbolji polaznici na kraju programa imat će priliku postati sudski vještaci za tržišno komuniciranje.

U petak, 6. listopada, kreće prvo u nizu predavanja u sklopu HURA-ine edukacije stručnjaka za samoregulaciju i regulaciju u tržišnim komunikacijama. Predavanja će, na teme regulacije, samoregulacije, trgovačkih društava, vještačenja i intelektualnog vlasništva održati stručnjaci Kamilo Antolović, Ana Rački Marinković, Jakša Barbić i Melita Bestvina.

Po završetku programa edukacija održat će se ispit znanja, nakon čega će najbolji polaznici, od njih 27 koliko ih sudjeluje u edukaciji, ući u višemjesečni program mentorstva s Hrvatskim društvom sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP), partnerom ovog programa.

Ovaj program jedinstven je u Europi, a svojom investicijom u njega HURA želi direktno utjecati na povećanje stupnja znanja u ovom području i broja stručnjaka sa znanjima pomoću kojih će moći ocijeniti usklađenost oglasne poruke s etičkim i zakonodavnim normama. To će u krajnjoj liniji ojačati sposobnost agencija i drugih stručnjaka za provođenje samoregulacije te općenito, osigurati dodatni kredibilitet agencija HURA-e na tržištu što je sada, u vrijeme pojačanog pritiska regulatora na industriju, od izuzetne važnosti.

Više informacija o predavačima u nastavku;

Kamilo Antolović prvi je stalni sudski vještak za oglašavanje i tržišne komunikacije u Republici Hrvatskoj i član Suda časti HURA-e. Objavio je devet knjige te više stotina komentara i stručnih članaka. Sudjelovao je u nizu priprema zakona i kodeksa iz područja tržišnog komuniciranja. Kao jedan od vodećih stručnjaka u ovom području, održat će edukacije iz poglavlja regulacije i samoregulacije. Antolović je ujedno i inicijator ovog projekta.

Ana Rački Marinković, zamjenica ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, održat će edukaciju na temu intelektualnog vlasništva. Sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta za zakonodavne prijedloge koji se donose na razini Europske unije. Često objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja industrijskog vlasništva te sudjeluje na domaćim i međunarodnim konferencijama i savjetovanjima na tu temu.

Jakša Barbić

Dugogodišnji, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Trgovačkog prava i prava društava, te autor nekoliko sveučilišnih priručnika održat će predavanje na temu trgovačkih društava. Posljednjih godina aktivan je kao arbitar u zemlji i inozemstvu. Jedan od autora Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Melita Bestvina

Predsjednica Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja, te stalna sudska vještakinja od 1987. godine. Službena, ovlaštena procjeniteljica vrijednosti nekretnina više domaćih i stranih banaka, savjetnica u više državnih tvrtki i institucija te sudska vještakinja za potrebe Općinskog, Županijskog i Trgovačkog suda na području Republike Hrvatske.