Suradnja koja može promijeniti rezultate poslovanja

Andrea Štimac je odlučila prihvatiti izazove budućnosti te predstaviti novi model suradnje i simbioze stručnjaka u oglašivačkoj industriji.

Vjerujući da svojim znanjem, iskustvom i idejama može doprinjeti oglašivačkoj industriji, Andrea Štimac je nakon višegodišnjeg agencijskog rada i internacionalnih projekta krenula u nove izazove, prihvaćajući promijene koje diktiraju uvjeti tržišta. Uviđajući svakodnevne probleme s kojima se suočava oglašivačka industrija i brendovi, te vjerujući u svoju vlastitu viziju i nove mogućnosti suradnje eksperata prije svega, Andrea kroz platformu Collaborative Expertise dokazuje da suradnja stručnjaka daje izvanredne rezultate. Upravo njena suradnja sa Gabrielom Lungu, Anthonyjem Mathéom, Bojanom Mandićem, Sergejom Lugovićem, Ravidom Kuperbergom, Itayem Bonehom, Martinom Golić i sa hight-tech kompanijama donosi nova poslovna rješenja ali i razultate na oglašivačkom tržištu koja su jamstvo uspjeha.

Nema sumnje da suradnja stručnjaka različitih znanja i ekspertiza uvelike mogu pomoći organizacijama da sa inovativnim, kreativnim i high-tech rješenjima dođu do ostvarenja ciljeva te kreiranja željenih poslovnih uspjeha. Collaborative Expertise je baš takva inicijativa, izuzetnih stručnjaka raznih ekspertiza iz nekoliko zemalja, koji svojim znanjem i prije svega novim idejama, nude održiva i inovativna rješenja s promjenom ustaljenih normi, garantiraju za svoj rad te klijentu i organizacijama omogućavaju realizaciju zacrtanih ciljeva.

Uzimajući u obzir mogućnosti i obujmom tržišta, Andrea ne želi prihvatiti da je oglašivačka industrija ispunila svoj maksimum i sigurna je da sa svakim novim danom može stvoriti nove vrijednosti. Upoznata sa svim poteškoćama, manama, i nedostatcima tržišta,  spremna je promijeniti cjelokupnu sliku oglašivačke industrije i kroz suradnju sa svojim partnerima pokazati zdrave modele funkcioniranja oglašivačke industrije koja je u svijetu uzela zamah još prije nekoliko godina.

“Cijeli svoj poslovni život provela sam u oglašivačkoj industriji, stvarajući vrijednosti koje su mojim klijentima i poslovnim suradnicima donosile dobit i uspjeh zbog kojih sam i danas ponosna. To su rezultati mog rada, znanja i upornosti, ali i želje da dokažem vrijednost i mogućnost tržišnih komunikacija u rezultatima poslovanja.  Moje iskustvo, stalne edukacije, znanstveni radovi i želja za boljim poslovnim okruženjem i industrijom, doveli su me u mogućnost da svakom klijentu ili organizaciji mogu ponuditi rješenje njihovog problema i to kroz novi model suradnje vrhunskih stručnjaka iz nekoliko zemalja, ali i različitih područja specijalizacije. Vjerujem da je ovakav način rada budućnost mnogih poslovnih rješenja i upravo zbog toga želimo i hrvatskom tržištu ponuditi najsuvremenija dostignuća, modele i tehnologiju, da dokažemo da ne postoje granice i da ne postoji nemoguće”, rekla je Andrea Štimac.