Usvojen Opći komentar br. 25: Prava djece u odnosu na digitalno okruženje

UN-ov Odbor za prava djeteta usvojio je Opći komentar br. 25 o dječjim pravima u odnosu na digitalno okruženje. Prava djece sada će se primjenjivati online kao i offline.

Zbog globalne pandemije, zabilježen je porast dječje uporabe tehnologije ne samo kao sredstva za zabavu već i kao neophodnog alata za školsko učenje. Međutim, to je također dovelo do toga da se djeca osjećaju izolirano i dezorijentirano. Nepostojanje fizičkog i osobnog kontakta s vršnjacima navodi ih da traže prihvaćanje na društvenim mrežama.

Danas, više od trideset godina od nastanka Konvencije, način života djece i okolina u kojoj se nalaze su se u mnogočemu izmijenili. Konvencija o pravima djeteta međunarodni je dokument usvojen na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (tj. koja ju je potpisala i ratificirala) mora jamčiti svakom djetetu. U Konvenciji se prije svega govori o obvezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obvezama brojnih društvenih čimbenika glede zaštite djeteta (Konvencija o pravima djeteta, 1989).

Opći komentar br. 25, usvojen na 86. sjednici Odbora za prava djeteta, pojašnjava što digitalno okruženje znači za dječja građanska prava i slobode, uključujući prava na privatnost, nediskriminaciju, zaštitu, obrazovanje, igru ​​i još mnogo toga. Objašnjava odgovornost države kao primarnog nositelja dužnosti u osiguravanju poštivanja odredbi UN-ove Konvencije o pravima djeteta (UNCRC), uključujući postupak povremenog izvještavanja odbora o tome kako su obveze ispunjene. Države su također dužne osigurati da svi subjekti čije aktivnosti utječu na djecu iz njihove nadležnosti ispunjavaju svoje odgovornosti u vezi s dječjim pravima.

Osim što podiže svijest o rizicima s kojima se djeca suočavaju na internetu, Opći komentar br 25 poziva države i poduzeća da preuzmu odgovornost i poduzmu mjere za rješavanje tih rizika. Uz to, ponovno potvrđuje temeljna načela dječjih prava, uključujući njihovo pravo na zaštitu od zlostavljanja, iskorištavanja i drugih oblika nasilja na internetu.

Općem komentaru br. 25 možete pristupiti ovdje.