Zakon o digitalnim uslugama – Europski parlament poziva na zabranu ciljanog oglašavanja

HURA nastavlja pratiti situaciju u ovome području s ciljem zalaganja za boljitak svih HURA-inih članica.

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta (EP) održanoj 20. listopada usvojena su izvješća triju odbora koja će potencijalno biti dijelom Komisijinog Zakona o digitalnim uslugama. Najspornija ideja proizašla je iz izvješća Odbora za pravne poslove (JURI), posebno o zabrani ciljanog oglašavanja. Uz to, izvješće Internal Marketa (IMCO) dobilo je podršku za razlikovanje štetnih i ilegalnih sadržaja na internetu te za povećanje obveza transparentnosti u vezi sa štetnim sadržajem i dezinformacijama. U izvješću Odbora za građanske slobode (LIBE), EP je podržao prijedlog da platforme podliježu povećanim obvezama transparentnosti kao rezultat praksi monetizacije i mikrociljanja. Prije glasovanja na plenarnom zasjedanju Europska udruga društava za tržišno komuniciranje (EACA) je, kao dio Oglašivačke informacijske grupe, supotpisala pismo zastupnicima u EP-u, naglašavajući zabrinutosti iz perspektive industrije tržišnih komunikacija.

Uz navedena izvješća, izvještaj Davida Cormanda, zastupnika u EP-u, iznosi pretpostavku da oglašavanje doprinosi pretjeranoj pojedinačnoj potrošnji, prema čemu ima širi utjecaj na okoliš. Izvješće još treba odobriti na razini odbora i neobvezujuće je prirode.

Koje su implikacije za agencije? Ova su izvješća rezultirala neobvezujućim rezolucijama, koje će se uklapati u Komisijinu izradu zakonodavnog prijedloga (baš kao i bilo koji drugi dokument o stajalištu). Podržavajući ova tri izvješća, Europski parlament izrazio je svoje stajalište u vezi sa Zakonom o digitalnim uslugama i putanjom koju želi da Komisija slijedi. To nam daje naznaku kako se političke skupine pozicioniraju i koje zahtjeve možemo od njih očekivati.