HURA & EACA: “Perfect pitch or Complete bitch?”

Europska praksa i uspješni modeli izbora agencije

Na direktorima marketinga danas leži velika odgovornost dobro voditi računa o svakoj investiranoj kuni. Zato je važno fokusirati se na poslovne modele koji su dokazano uspješni. Raspisivanje kvalitetnih natječaja štedi vrijeme i novac i daje temelje za uspješan natječaj tj. za natječaj koji će ponuditi rješenja s inovativnim idejama.

U petak, 18. studenoga u Zagrebu, od 9:30 do 11:30, HURA (Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje) u suradnji s EACA-om (Europsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje) organiziraju seminar za oglašivače i agencije pod nazivom “Perfect pitch or Complete bitch?”. Više o seminaru u nastavku.

Dominic Lyle (EACA): Perfect pitch or Complete bitch?

Raspisivanje natječaja postalo je uvriježen i prihvatljiv način poslovanja između klijenata i agencija do te mjere da su natječaji danas obezvrijeđeni i devaluirani, a rezultati vrlo često loši. Na taj način, oni alarmantnom brzinom iscrpljuju vrijeme i resurse obiju strana te često dovode do nezadovoljavajućih rješenja – što u konačnici neizbježno vodi ka još jednom natječaju.

Perfect Pitch seminar će se temeljiti na rezultatima istraživanja natječajne prakse koje je provedeno na 20 europskih tržišta i kojim su definirani najveći problemi i najbolja praksa prilikom provođenja natječaja. U krajnjoj liniji, na seminaru će se predstaviti racionalniji način za pronalazak agencije-partnera koji će uštedjeti novac i vrijeme te omogućiti da se sredstva usmjere na ono što je uistinu važno – poslovanje.

Seminar će održati direktor EACA-e Dominic Lyle, koja je u suradnji sa Svjetskim udruženjem oglašivača (WFA), izdala europske smjernice za uspješno provođenje natječaja: http://myapps.loc/hura/publikacije/smjernice-o-provedbi-natjecaja/.

Sudjelovanje je besplatno uz potvrdu dolaska putem e-maila [email protected].