HURA! je pokretač gotovo svih važnijih domaćih inicijativa kojima je cilj unapređenje tržišta.

To uključuje inicijative poput osnivanja Hrvatske udruge za samoregulativu tržišnih komunikacija (HUK) ili HURA!-ina Suda časti, ali i pripremu materijala i promicanje dobre prakse u vidu Kodeksa HURA!-e, domaćih i međunarodnih preporuka za provođenje natječaja te razne druge teme.