Smjernice za agencijske naknade

Oglašivači i agencije su postigli znatan napredak u preobražavanju kreativnosti, inovacija i brzine marketinških aktivnosti. Sada je vrijeme za preobrazbu glavnih vrsta agencijskih naknada, tj. naknada koje se temelje na radu.

U najboljem interesu odnosa agencije i oglašivača jest da se obje strane usredotoče na radni učinak koji očekuju, predmete isporuke koje agencija treba proizvesti i vrijednost koju obje strane pridaju agencijskim uslugama. HURA preporučuje da naknade i cjenici agencija odražavaju vrijednost, složenost i kvalitetu pruženih usluga te da se ne temelje na razloženim komponentama troška i dobiti agencije.