fbpx
Rectangle

ABEDECA DIGITALNE PISMENOSTI I ZAPOŠLJIVOSTI

A E Cx C D

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje.

U sklopu projekta “Digiceda – abeceda digitalne pismenosti i zapošljivosti” HURA sa svojim partnerima Zakladom Solidarna, Centrom Sirius i Udrugom IKS namjerava provesti edukativne programe digitalne pismenosti i mentalnog zdravlja s ciljem povećanja zapošljivosti, doprinoseći smanjenju nezaposlenosti i jačanju gospodarskog potencijala Sisačko-moslavačke županije. Projekt obrazuje zaposlenike OCD-ova te krajnje korisnike (djeca, mladi i nezaposleni) za inovativna zanimanja budućnosti, a očekivani je rezultat stvaranje preduvjeta za zapošljavanje i izlazak iz zatvorenog kruga siromaštva, te posljedično socijalno uključivanje najranjivijih društvenih skupina. Dodatno, digitalnim opismenjavanjem lokalnih OCD-a očekuje se stvoriti učinkovit odgovor u budućim kriznim situacijama kada će lokalni OCD-i moći na potrebe zajednice odgovoriti i djelovanjem u digitalnom okruženju, što će omogućiti i kontinuitet financiranja aktivnosti lokalnih OCD-a.

Saznajte više na http://strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/

O projektu

Naziv projekta: Digiceda – abeceda digitalne pismenosti i zapošljivosti
Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (UP.04.2.1.11.0354)
Korisnik: Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje – HURA!
Partneri na projektu: SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost, Centar Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Udruga IKS
Trajanje projekta: od 27. srpnja 2022. do 27. siječnja 2024.
Kontakt: [email protected], +385976759418
Ukupna vrijednost projekta: 480.406,95 HRK

 

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 408.345,91 HRK i iz Državnog proračuna u iznosu od 72.061,04 HRK.