fbpx

Digiceda

abeceda digitalne pismenosti i zapošljivosti

Projekt je sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda.

O projektu

Naziv projekta: Digiceda - abeceda digitalne pismenosti i zapošljivosti
Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (UP.04.2.1.11.0354)
Korisnik: Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje - HURA!
Partneri na projektu: SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost, Centar Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Udruga IKS
Trajanje projekta: od 27. srpnja 2022. do 27. siječnja 2024.
Kontakt: [email protected], +385976759418
Ukupna vrijednost projekta: 480.406,95 HRK
Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 408.345,91 HRK i iz Državnog proračuna u iznosu od 72.061,04 HRK.


CILJ 1. Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima

Provedba programa digitalne pismenosti s ciljem povećanja zapošljivosti, što doprinosi smanjenju nezaposlenosti i jačanju gospodarskog potencijala Sisačko-moslavačke županije; suradnja s OCD s potresom pogođenog područja i jačanje kapaciteta OCD-a koji djeluju na lokalnoj razini.

CILJ 2. Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini

Projekt obrazuje zaposlenike OCD-a te krajnje korisnike (djeca, mladi i nezaposleni) za inovativna zanimanja budućnosti, stvarajući preduvjete zapošljavanja i izlaska iz zatvorenog kruga siromaštva, te posljedičnog socijalnog uključivanja. Jačanjem digitalne pismenosti lokalnih OCD-a i
pružanjem pomoći u prilagodbi za rad u digitalnom okruženju doprinosi se ostvarenju cilja dobrog upravljanja.

CILJ 3. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama

Digitalnim opismenjavanjem lokalnih OCD-a stvara se učinkovit odgovor u budućim kriznim situacijama kada će lokalni OCD-i moći na potrebe zajednice odgovoriti i djelovanjem u digitalnom okruženju, što će omogućiti i kontinuitet financiranja aktivnosti lokalnih OCD-a.


Primarni korisnici

Primarni korisnici projekta koji će biti uključeni u edukaciju iz područja digitalne pismenosti, jačanja psihološke otpornosti i prevencije digitalne ovisnosti su djeca starijeg osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, te studenti i nezaposlene osobe s područja Sisačko-moslavačke županije.


Digitalna pismenost i zapošljivost

Sisačko-moslavačka županija je trenutno županija s najvećom stopom nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj (prosječna stopa nezaposlenosti u svibnju 2019. godine iznosila je 17,2%). S obzirom na nezaposlenost i s njom povezano siromaštvo i socijalnu isključenost, postavlja se pitanje zašto je pojedincima teško izaći iz nezaposlenosti, odnosno uopće ući na tržište rada. Većina osoba radne dobi koji nisu zaposleni raspolažu vrlo suženim znanjima i sposobnosti strukovnog obrazovanja, te ne raspolažu znanjima i stručnostima traženim u modernom svijetu rada.

Jedan od razloga visoke stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj, posebice u Sisačko-moslavačkoj županiji, osim niske industrijalizacije, je i niska zapošljivost lokalnog stanovništva. Pojedinci su najviše zapošljivi kad imaju široko znanje i sposobnosti, osnovna i specijalistička znanja, uključujući sposobnost timskog rada, poznavanje informatičko-komunikacijske tehnologije, te stranih jezika i komuniciranja.

Navedena kombinacija znanja i sposobnosti omogućuje prilagođavanja raznim promjenama u svijetu rada. Općenito, programi edukacija imaju najjači utjecaj i najveći socijalni povrat za one s najmanje prijašnjeg iskustva na tržištu rada (studenti) i za one koji su najugroženiji (nezaposleni).
Ovim projektom educirat će se studente (kao pripremu za izlazak na tržište rada) i nezaposlene u području digitalne pismenosti, kako bi stekli nova konkretna znanja, koja odgovaraju traženjima poslodavaca, čime se povećava zapošljivost uključenih u program.

Digitalna ovisnost

U sklopu provedbe programa digitalne pismenosti, jedan modul će biti posebno posvećen jačanju psihološke otpornosti korisnika i prevenciji digitalne ovisnosti, kroz aktivnosti radionice usmjerene osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije. Digitalna ovisnost rezultira izoliranjem od obitelji i zajednice, anksioznošću, depresijom, poslovnom neproduktivnošću, te neuspjehom u izvršavanju školskih obveza, te tjelesnim oštećenjima. Prevencija digitalne ovisnosti može se smatrati mehanizmom jačanja otpornosti na buduća krizna znanja, s obzirom da će građani skloni digitalnoj ovisnosti u slučaju budućeg traumatskog događaja ili krize biti u većem riziku razvoj psihičkih teškoća, što rezultira smanjenjem socijalnog kapitala zajednice. Održavanjem radionice od strane psihologa Centra Sirius, koji je ujedno kognitivno- bihevioralni psihoterapeut pod supervizijom, moći će se adekvatno odgovoriti na psihološke izazove s kojima se korisnici trenutno suočavaju, te preventivno djelovati na buduća nepovoljna psihička stanja.

Fundraising

Po završetku programa edukacije, u organizaciji zaklade Solidarna, bit će organizirana jednodnevna radionica u prirodi, tijekom koje će djece starijeg osnovnoškolskog uzrasta primjenjivati naučeno kroz edukaciju, osmišljavajući kampanju prikupljanja sredstava za humanitarni cilj na području Sisačko-moslavačke županije po njihovom izboru. Time će se djecu podučiti praktičnim vještinama osmišljavanja kampanje takvog tipa, potaknut će ih se na društveno djelovanje i osnažiti za buduće društvene akcije. Usvojene vještine djeca će u budućnosti moći primijeniti u raznim akcijama, čime će jačati svoju lokalnu zajednicu i društvo u cjelini. Ovakvim programom potiče se stvaranje nove generacije društveno aktivnih građana zainteresiranih za volontiranje.


Digitalni priručnik

Kao rezultat programa edukacije iz područja digitalne pismenosti, bit će napisan digitalni priručnik koji će obrađivati sve teme obrađene edukacijom, a prilagođene uzrastu. Priručnik će biti distribuiran relevantnim dionicima na području Sisačko-moslavačke županije, poput škola, organizacija civilnog društva koje se bave djecom i mladima te skupinama u nepovoljnom položaju, lokalnoj upravi i slično, a bit će dostupan široj zainteresiranoj javnosti. Priručnik će doprinijeti postojećem fundusu znanja i dobrih praksi u području digitalne pismenosti i prevencije digitalne ovisnosti.