Istraživanje: kriteriji odabira agencija

U suradnji s agencijom za istraživanje tržišta Ipsos, Hrvatsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (HURA) provelo je 2013. godine istraživanje među oglašivačima na temu suradnje klijenata i marketinških agencija koje je pokazalo da većina oglašivača svoje marketinške agencije percipira kao bitne partnere u razvoju vlastitog poslovanja.

Rezultati tog istraživanja pokazali su da je hrvatskim oglašivačima najvažnija kvaliteta rada agencije, razumijevanje klijenta i njegova tržišta te kvaliteta kreativnog rješenja. Kao najvažnije karakteristike agencije, oglašivači su u najvećem broju istaknuli kvalitetu predloženih strategija te znanje i posvećenost agencijskog tima. Istraživanje je također pokazalo da su oglašivači uglavnom zadovoljni svojim partnerima agencijama.

Detaljnu analizu rezultata istraživanja možete pogledati ovdje: