Istraživanje: Kriteriji odabira agencija

U suradnji s agencijom za istraživanje tržišta Ipsos svake tri godine provodimo (2013., 2016. i 2019.) istraživanje među oglašivačima na temu suradnje klijenata i marketinških agencija, koje je pokazalo da danas velika većina oglašivača (93% u 2019. u odnosu na 65% u 2013.) marketinške agencije percipira kao bitne partnere u razvoju vlastitog poslovanja.

Rezultati posljednjeg istraživanja pokazali su da je hrvatskim oglašivačima najvažnija kvaliteta rada agencije i posvećenost tima, kvaliteta kreativnog rješenja te kvaliteta predložene strategije. Istraživanje je također pokazalo da strukovne nagrade dobivene u suradnji s agencijama pozitivno utječu na percepciju i vidljivost tvrtke i branda, a Effie se pokazala kao najvažnija nagrada u industriji oglašavanja.

Detaljnu analizu rezultata istraživanja možete pogledati ovdje: