Hello World party u znaku novih tehnologija

HURA odala priznanje novoj eri tržišnih komunikacija: Hello World party u znaku novih tehnologija.Prema procjenama HURA-e, ukupni medijski budžeti u oglašavanju u 2010. bit će na razini ovogodišnjih – oko 1,65 milijarde kn neto investicija.

U diskoteci The Best održan je 14. prosinca 2009. godinetradicionalni party Hrvatskog udruženja društavaza tržišno komuniciranje (HURA) na temubudućnost komunikacija, koji je okupio preko 1700 djelatnikaagencija za tržišno komuniciranje, njihovih poslovnih partnera -oglašivača i predstavnika medija te brojne osobe iz javnog života.Koncept ovogodišnjeg partyja temeljio se na frazi ‘HelloWorld’, koja potvrđuje da je tehnologija u svijet komunikacija ioglašavanja ušla na velika vrata.

U 2009. godini HURA je odradila niz projekata s ciljem uspostavetransparentnog tržišnog natjecanja, unapređenja struke i njeneprofesionalizacije te edukacije. Neki od najvažnijih projekata su:Effie nagrade za najučinkovitije marketinškekampanje, projekt koji se prvi put održao u Hrvatskoj;projekt ABC Hrvatska, usmjeren na verificiranjenaklada u tisku u svrhu transparentnosti tržišta i efikasnostikomunikacije s tržištem, zatim nedavno pokrenuta kampanja”Proizvodi (brendovi) umiru bez reklame“, s ciljempodizanja svijesti javnosti o posljedicama pada investicija utržišnom komuniciranju za oglašivače, medije, agencije, ali igospodarstvo u cjelini te niz drugih edukativnih projekata, poputHURAONICA – javnih okruglih stolova na temeaktualne za industriju oglašavanja.

Početkom 2010. HURA će uvesti HURA AdEx kojimće se prvi put početi redovito izvještavati o realnim netoulaganjima u ukupnu oglasnu industriju, čime će dosadašnjeaproksimacije o tim podacima biti prekinute. Usto se planirapokretanje niza edukativnih radionica u suradnji s BestMarketingom; u suradnji s HURIN-om planira se pokretanje projektaRadio AdEx (podaci o oglašivačkim investicijama u radio) te senastavljaju projekti Effie i ABC Hrvatska. Prema riječimapredsjednika Uprave HURA-e Slavena Fischera iznimno je važnoulagati u edukaciju i razvoj struke kako bi ona bila ta kojaprepoznaje trendove i njima suvereno vlada. “Internet, interakcija,dijalog i tehnologija i dalje su ključni pojmovi za industriju injenu budućnost. Kreativnost i hrabrost udruženi s novimtehnologijama, jamac su uspjeha i optimističnog pogleda nabudućnost”, izjavio je Fischer.