HURA u Hrvatsku dovodi Effie – međunarodnu nagradu za učinkovitost u tržišnome komuniciranju

Međunarodna nagrada Effie od iduće će se godine prvi put dodjeljivati i u Hrvatskoj. Organizator i nositelj licence čije je odobravanje u tijeku je HURA, a partner u organizaciji je Best Marketing.

Međunarodna nagrada Effie od iduće će se godine prvi put dodjeljivati i u Hrvatskoj. Organizator i nositelj licence čije je odobravanje u tijeku je HURA, a partner u organizaciji je Best Marketing.

Effie nagrađuje najznačajnija postignuća na području tržišnogakomuniciranja sa sloganom Ideas that work, što znači da seosim kreativnosti kampanja nagrađuje i njihova učinkovitost. Prvihrvatski Effie festival trebao bi se održati idućeg proljeća, a većove godine na FESTO-u organizirana je njegova prezentacija.Isabelle Prosser, Euro Effies Event manager, 16. svibnja ukongresnome centru Grand hotela 4 opatijska cvijeta održat ćepredavanje Uvod u Cro Effie 2009 na kojemu će pobliže objasnitikako se priprema prijava te koji su kriteriji za osvajanjenagrada.

Osim toga, tijekom idućih godinu dana organizirat će se i radioniceza djelatnike agencija s ciljem bolje edukacije za prijave na Effiekoje su nešto složenije od uobičajenih prijava na sličnanatjecanja.

Nagrada Effie znamenita je međunarodna nagrada prepoznata međuoglašivačima i agencijama širom svijeta. Od svojih početaka, 1968.godine, na Effie se mogu prijaviti svi oblici tržišnogakomuniciranja koji pridonose uspješnosti nekoga branda. Danas većpostoji Global Effie, EURO Effie, Effie Asia Pacific (Effie APAC)te više od 35 nacionalnih Effie programa. Više detalja moguće jepronaći na www.effie.org.