Rezultati prvih 300 dana nove Uprave Hrvatskog udruženja društava za tržišno komuniciranje (HURA)

U 2009. očekuje se porast članstva za 60 posto u odnosu na 2008. te porast oglašavanja u digitalnim medijimaNova Uprava Hrvatskog udruženja društava za tržišno komuniciranje (HURA) iznijela je rezultate prvih 300 dana svog mandata

U 2009. očekuje se porast članstva za 60 posto u odnosu na 2008. te porast oglašavanja u digitalnim medijimaNova Uprava Hrvatskog udruženja društava za tržišno komuniciranje (HURA) iznijela je rezultate prvih 300 dana svog mandata. Kao najvažnije postignuće istaknuto je njezino uključenje u rad europske udruge agencija EACA-e, čime je tvrtkama članicama HURA-e otvoren put prema stjecanju europskih znanja i iskustava.

Najvećim izazovom tijekom 2009. Udruženje smatra samoregulaciju,odnosno uvođenje najviših profesionalnih standarda na tržištuoglasne industrije u suglasju sa zakonodavnim tijelima ipridruživanjem EU-u.

Nova je Uprava izmjenom ugovora o osnivanju (Statuta) te izmjenomkriterija za članstvo, usmjerila HURA-u izvan okvira “kreativnih imedijskih” agencija i time ju otvorila prema ostalim subjektimadanašnje tržišne utakmice, poput primjerice istraživačke idigitalne agencije. U proteklih 300 dana nova je Uprava HURA-eorganizacijom javnih okruglih stolova (Huraonica) potaknularasprave o aktualnim temama struke poput suradnje/integracijekreativnih i medijskih agencija te budućnosti medijskih agencija.Pokrenuti su i projekti strukovne edukacije i standardizacije, međukojima se ističu projekti: “Kako izabrati agenciju” te “Modeliagencijske naknade”. Veliko je postignuće i uključenje HURA-e uEffie – najprestižniji svjetski natjecateljski sustav usmjeren naučinkovitost komunikacija s tržištem. Udruženje je, osim sveganavedenog, u suradnji s Hrvatskom oglasnim zborom (HOZ-om),revidiralo Pravilnik festivala oglašavanja Festo-a kao osnovu zakorektno natjecanje najboljih nacionalnih kreativnihdostignuća.

Sve navedene aktivnosti rezultirale su povećanjem broja članova injihovim aktivnijim sudjelovanjem u radu udruženja. PredsjednikUprave HURA-e Slaven Fischer, o tomu je rekao: “Tijekom 2008., brojse članica povećao s 25 na 32., a predviđanje je da će tijekom2009. narasti na 40 što predstavlja rast od 60 posto. To u praksiznači da će te članice zastupati 80 posto oglašivača i njihovihbudžeta u Hrvatskoj. Za 2009. HURA ne predviđa rast oglašivačkihbudžeta u odnosu na 2008., ali, s obzirom na porast oglašavanja udigitalnim medijima, što se bazira na podatku prema kojemu 46 postohrvatskih kompanija najavljuje rast interaktivnih budžeta za 2009.,sljedeća će godina predstavljati veliki izazov za našuindustriju.”
“HURA ima sve značajniju ulogu, s misijom koja je u potpunosti uduhu vremena: otvaranje dijaloga s oglašivačima i medijima upartnerstvu prema efikasnoj komunikaciji s tržištem, programomstrukovne edukacije te konačno s temom s kojom bi se, vjerujem,danas složio i Greenspan: zalaganjem za regulaciju i profesionalnestandarde”, dodao je Fischer.
8. prosinca 2008. održat će se tradicionalni HURA party, kojim ćese obilježiti uspješna poslovna godina tijekom koje je Udruženjepostiglo niz kvalitetnih pomaka u promicanju interesa struke tepovećanje broja tvrtki članica udruženja. Ovogodišnji HURA partyinspiriran je vrlo popularnom američkom TV serijom Mad Men koja sebavi oglašivačkom agencijom u New Yorku početkom šezdesetih godinaprošlog stoljeća, a uskoro će se početi prikazivati i u Hrvatskoj.HURA party je zamišljen kao vremeplov koji će kroz scenografiju,multimediju (svjetske i hrvatske reklame iz šezdesetih isedamdesetih) i glazbu prizvati pionirska vremena suvremenogoglašavanja.