Status Grupa kreirala vizualni identitet Karlovačke županije

Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA odabrala je ponudu i povjerila Status Grupi projekt brendiranja Karlovačke županije.

CaptureRazvojna agencija Karlovačke županije KARLA odabrala je ponudu i povjerila Status Grupi projekt brendiranja Karlovačke županije.

Na osnovu prethodno obavljene kvalitativne i kvantitativne analize i istraživanja (angažirana je agencija za istraživanje tržišta Hendal), dobiven je input za kreiranje prepoznatljivosti (strategija brandiranja) županije.

Kod definiranja i analiziranja činjenica koje su bitne za Karlovačku županiju došli smo do strukturne slike županije, koja se sastoji od:

5 GRADOVA (Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Ogulin, Slunj)

4 RIJEKE (Kupa, Korana, Mrežnica, Dobra)

3 GLAVNA PRAVCA RAZVOJA (industrija, poljoprivreda, turizam)

2 GLAVNA PROMETNA PRAVCA (Zagreb-Rijeka, Zagreb-Split)

Sve se ove posebnosti (ujedno i prednosti) integriraju u jednu regiju:

1 ŽUPANIJA (Karlovačka županija)

Ona je, ukratko, županija za 5! ili KA ŽU 5!

Slogan LOKACIJA. LJUDI. TRADICIJA. prvenstveno je usmjeren prema potencijalnim investitorima kojima se nudi atraktivna lokacija, ljudi sa svojim znanjem i iskustvom te tradicija u industriji koja krasi ovu regiju.

Logotip i znak odnosno vizualni identitet temelji se na 5 elemenata ( gradova), a izbor boja simbolizira raznovrsnost županije.

U Karlovačkoj županiji su potpuno svjesni da brendiranje nije samo kreiranje novog vizualnog identiteta, slogana i promotivnih materijala, već to podrazumijeva strukturne promjene u županiji, promjenu svijesti i ponašanja te stvaranje novih sadržaja.