Telegram.hr: S velikim ponosom objavljujemo: Telegram i HT dobili treće priznanje u godinu dana za serijal o ljudima koji su nadvladali životne prepreke