Smjernice za provedbu natječaja

Smjernice za uspješnu provedbu natječaja razvijene su radi poboljšanja natječajnog procesa i pružanja još kvalitetnije usluge oglašivačima. One se oslanjaju na međunarodnu praksu sažetu u dokumentu “WFA & EACA Pitch Guidelines” koja je usuglašena među oglašivačima u sklopu Svjetskog udruženja oglašivača (WFA – World Federation of Advertisers) i marketinškim agencijama u sklopu Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje (EACA). Možete ih pogledati na poveznici ispod teksta.

Poput ovih svjetskih, udruženja iz regije, među kojima su Slovenska oglašivačka zbornica – SOZ, Udruženje za tržišne komunikacije Srbije – UEPS, Makedonska asocijacija agencija za marketing – MAAM i Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje – HURA, također preporučuju da oglašivači u zadnji krug natječaja pozivaju najviše 4 agencije i zadaju primjerene rokove za dostavu rješenja. Ako se u završnoj fazi natječaja poziva veći broj agencija, oglašivaču izbor može biti složen i težak, a trošak natječaja znatno veći.