Sud časti HURA-e

Sud časti HURA-e nadležan je za rasprave, odluke i presude o osnovanosti prigovora podnesenih protiv kršenja odredbi Kodeksa oglašavanja i tržišnog komuniciranja HURA-e. U svom radu Sud časti donosi stajališta i smjernice o tumačenju prakse tržišnog komuniciranja te o odredbama Kodeksa, odluke u slučajevima provjere spornosti poruka ili koncepata te prijedloge sankcija definiranih Kodeksom HURA-e.

Eventualne upite za Sud časti HURA-e moguće je uputiti elektroničkim putem na e-adresu [email protected]. Za svaki podneseni zahtjev Sud časti HURA-e procijenit će radi li se o javnom interesu (nalaz Suda časti tada je besplatan) ili o individualnom zahtjevu kojem je javni interes u drugom planu pa se nalaz Suda časti u tom slučaju plaća (132,72 eura + PDV).

Zapisnici Suda časti HURA-e