Upravljanje intelektualnim vlasništvom u tržišnom komuniciranju

Na temelju uloge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) i misije Hrvatskog udruženja društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), suočeni s činjenicom da su sadržaji koji se štite intelektualnim vlasništvom ključni za industriju tržišnih komunikacija, pristupilo se izradi hrvatske inačice publikacije, koju je u izvornom obliku objavila svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Ocjenjuje se da je cjelokupnoj industriji oglašavanja potrebno približiti ukupnu tematiku i značaj intelektualnog vlasništva, kako zbog mnogobrojnih tehnoloških novosti, tako i zbog značajnih promjena u našoj praksi tržišnog komuniciranja.

S obzirom na sve značajniju ulogu koju imaju oglašivačka poduzeća u zaštiti i sprječavanju potencijalnih povreda prava intelektualnog vlasništva u okviru njihovog poslovanja, uvjerenja smo da će ova publikacija dodatno doprinijeti izgradnji poslovnih modela i općenito kulture poslovanja koja će omogućiti cjelovito sagledavanje značaja i uloge intelektualnog vlasništva, kao kreativnog rezultata stvaralačkog rada pojedinaca, te bitne sastavnice marketinga, ali i razvoja gospodarstva u cjelini.