Smjernice za progresivno prikazivanje roda u oglašavanju

Agencije HURA-e zalažu se za informiranje i educiranje o važnosti rodne raznolikosti i ravnopravnosti za industriju u skladu sa svjetskim standardima te izrazito predano rade na poboljšanju raznolikosti u industriji oglašavanja i industriji tržišnog komuniciranja kako bismo pokazali koliku vrijednost raznolikost ima u kreativnosti i učinkovitosti.

HURA prepoznaje da industrija tržišnog komuniciranja može imati snažan pozitivan utjecaj na kulturu i društvo načinima na koje su ljudi prikazani u oglašavanju i marketingu. Iz tog stava proizašla je incijativa Equality & Diversity, koja stoji iza uvjerenja da nam treba novi pristup industrije koji bi razotkrio zastarjele i štetne stereotipe o muškarcima i ženama te pomogao stvoriti svijet beskrajnih mogućnosti.

HURA donosi ovaj kratki priručnik kojim se nadamo podići razinu svijesti o pokretu među svojim članicama, brendovima koje one predstavljaju i cijelom hrvatskom industrijom oglašavanja. Progresivno prikazivanje roda u oglašavanju smjernice su dobre prakse nastale prijevodom publikacije A guide to progressive gender portrayals in advertising, koju je kreirala organizacija UN Women te prijevodom publikacije Statement on gender portrayal Gender portrayal and stereotyping Europske udruge društava za tržišno komuniciranje (EACA).