29. i 30. listopada održati će se ovogodišnja konferencija Društva za odnose s javnošću Srbije, PRilika 2012, pod nazivom „Komunikacije pred izazovima promjena“

Na ovogodišnjoj konferenciji PRilika 2012 govoriti će se o promjenama te kako se s njima nositi.

Na ovogodišnjoj konferenciji PRilika 2012 govoriti će se o promjenama te kako se s njima nositi. Glavni govornik ovogodišnje konferencije bit će prof. Michael Dahlén, konzultatnt nekim od vodećih svjetskih kompanija i profesor na Ekonomskom fakultetu u Stockholmu.

Također, predavanja će održati i Pascal Beucler, potpredsjednik MSL GROUP, Thomasa Bauera, profesor komunikacija na fakultetu u Beču, Louis de Schorlemer, direktor komunikacija Gallup Europe, Ernesta Herzoga iz Hrvatske, Dušo Vidanović iz Europrotocola Slovenija i drugi.

Po prvi put će u sklopu konferencije Prilika biti organizirano i nacionalno studentsko natjecanje u području odnosa s javnošću. Prijaviti se mogu svi studenti upisani na bilo koji studijski program na javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji.