4. Effie konferencija o effiekasnosti marketinga

Dijeli nas svega još nekoliko dana od 4. Effie konferencije i 1. dodjele prestižne Effie nagrada u Hrvatskoj!

Cilj 4. Effie konferencije o učinkovitosti marketinga jepredstaviti i analizirati marketinški najučinkovitije inajnagrađivanije kampanje iz cijeloga svijeta s naglaskom na našuregiju – Srednju i Istočnu Europu.

Sudionici konferencije imat će priliku slušati prezentacijeeuropskih marketinških stručnjaka koji predstavljaju najuspješnijesvjetske brandove i njihove oglašivačke kampanje koje suodnijele prestižne Effie nagrade. Ovomprilikom pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže 2.listopada na 4. Effie konferenciji.

Više o samoj konferenciji i programu možete saznati na službenimstranicama Effie nagrade.