TF Marketing: Društveno odgovorne agencije uključile su se u projekt Zelena ideja

Zagrebačka agencija TF Marketing se među prvima priključila HURA-inoj akciji Zelena ideja čiji je cilj okupiti hrvatske komunikacijske agencije koje su spremne pružiti besplatnu kreativnu potporu poduzetnicima iz oblasti ekološke proizvodnje.

Kulas15_gos_301013

Foto: Pixell

Zagrebačka agencija TF Marketing se među prvima priključila HURA-inoj akciji Zelena ideja čiji je cilj okupiti hrvatske komunikacijske agencije koje su spremne pružiti besplatnu kreativnu potporu poduzetnicima iz oblasti ekološke proizvodnje. Posredno, na taj način pružiti i potporu razvoju cjelokupnog hrvatskog gospodarstva. Ko ne zna, skraćenica TFM znači Totalno Fora Marketing. Pripadam gerijatrijskom odjelu regionalne kreativne industrije i u mojoj su generaciji izrazi kao ‘fora’ ili ‘cool’ rijetko u upotrebi. Malo karikiram, ali mi obično komuniciramo na nivou pedantnih austrougarskih činovnika. Ali sada, kada sam upoznao Suzanu Kulaš, direktoricu TF Marketinga mogu i ja kazati da su cool i da je ono što rade zaista fora.

Kako biste u najkraćem predstavili TF Marketing?

TF Marketing je agencija za sve oblike razvoja i implementacije kreativne i strateške komunikacije i efikasnog korištenja medija, s osobitim naglaskom na nove medije i inovacije. Postojimo 19 godina i do sada smo osvojili brojne međunarodne nagrade i priznanja – LIA, Red Apple Moskva, Creative Rewiew, Midas Awards, Creativity Annual Awards. Naši su radovi radovi objavljivani u prestižnim advertising magazinima poput Communication Arts i sl.

Recentniji rezultati, kojima se ponosimo su, primjerice, da se naše kampanje, kreirane i producirane u Hrvatskoj za Splitsku banku d.d., koja je dio Socciete Generale Grupe, emitiraju i u Sloveniji. Upravo jučer nam je javljeno da hrvatska kampanja za kredite Splitske banke, Grupa Socciete Generale želi otkupiti za tržište Makedonije. To je veliko priznanje i nama, ali i timu Splitske banke. Kampanja, koju smo razvijali sa hrvatskim timom ureda Sony-a je bila u cjelosti prilagođena za tržište Češke. Kampanja za Plivin Andol C je bila jedna od najboljih i najuspješnijih u svjetskim razmjerima, višestruko je povećala prodaju. Životinjsko carstvo je nagrađeno Effiem itd.

Zahvaljujući mreži neovisnih agencija World Wide Parnters našim klijentima osiguravamo pravodobne i točne informacije sa bilo kojeg svjetskog tržišta. I ne samo to. Osiguravamo plasman njihovih proizvoda i know how vrhunskih stručnjaka.

Prihvatili ste Zelenu ideju. Koje ste vrijednosti prepoznali u ovom projektu?

Podržavamo Zelenu ideju kao održivi projekt koji podupire male proizvođače eko proizvoda. Prodaja konvencionalne industrije hrane i pića pada, dok organic industrija raste. Primjerice, u SAD-u je 2011. organic industrija porasla za 9,5 odsto i ostavarila 31,5 milijardu USD prodaje. Glavni prodavači u Americi su veliki lanci poput Wallmarta koji odvajaju sve više i više polica za organic proizvode.

I u Hrvatskoj se pojavljuju robni lanci sa organic proizvodima te se nadam da će osigurati plasman domaćim proizvođačima eko proizvoda.

Da li je odluka o uzlasku u projekat Zuelena ideja vaša, ili je podržao cijeli tim TF Marketinga?

Ja osobno, a i moje kolege u TFM-u, razmišljamo održivo već godinama, to je naš stil života i samim time smatramo prirodnim pridružiti se ovoj inicijativi. Organska hrana naš je izbor i nadamo se da će postati dostupnija svakome, jer sami svjedočimo koliko je kvalitetnija i ukusnija. Hrana tretirana pesticidima, antibioticima, hormonima ili GMO hrana izaziva brojne nove bolesti i alergije.

TFM-ovci su zato mlađi, ljepši i sretniji te daleko učinkovitiji i manje oboljevaju. Kreativniji su u svojim uradcima i svakodnevnim poslovnim izazovima upravo zahvaljujući zdravoj prehrani, dolasku na posao biciklom ili vježbanju joge u pauzi

Jesteli već imali prilike surađivati s nekim od ekoloških proizvođača ili raditi na nekom eko orijentiranom projektu?

TFM je sa CID-om Ante Babića i još desetak entuzijasta, pokrovitelja projekta, prije dvije godine pokrenuo projekt i udrugu ZelenJava. Kroz projekt smo komunicirali i nastojali potpomoći i domaćim proizvođačima hrane, ali i puno šire, osvijestiti i senzibilizirati javnost na važnost održivosti. ZelenJava nastavlja svojim radom i pripremamo nove projekte kojima ćemo i nadalje širiti održivost kao koncept u našoj domovini ali i regiji.

Želimo pomoći kompanijama u Hrvatskoj da razviju održive projekte kao polazište za uspješnije poslovanje i bolje poslovne rezultate. CSR je budućnost uspješne kompanije, u svijetu su to potvrdili konkretni primjeri, želimo ih implementirati i u Hrvatskoj!

Pokrenuli smo brojna pitanja odgoja djece, problema u ponašanju uzrokovanih pogrešnim navikama u prehrani ili aktualna pitanja poput cijepljenja. Širili smo pozitivne priče domaćih kompanija poput Siemensa, Vipneta, Holcima i PBZ carda / American expresa koji već rade na obnovljivim izvorima energije, potiču očuvanje okoliša i doniraju zelene udruge.

Pratili smo akcije razminiravanja Hrvatske i pokušali na razminiranim prostorima pokrenuti eko proizvodnju. Poticali smo energetsku učinkovitost pri gradnji, u suradnji sa Savijetom za zelenu gradnji.

Kuhali smo zdravo i donosili recepte te educirali o zdravim namirnicama.

Vjerujete li da se marketingom mogu pokrenuti pozitivne promjene u društvu i gospodarstvu?

Ulaganja u marketing su u krizi bila među prvima na listi za štednju. Rezultat kresanju budgeta marketinga  jest da se kriza produbila, prodaja pala, potrošnja se svela na štednju koja je sama sebi svrha. Kompanije gube radna mjesta, a ljudi su sve depresivniji i bolesniji. Marketing se mora redefinirati i postati održiv. Valorizacije rada moraju dobiti drugu dimenziju. Ono što je nekada bilo precijenjeno, danas je podcjenjeno. Ponovno ulaganje u marketing polazišna je točka za promjenu smjera cijelog gospodarstva i ekonomije, ali u održivom smjeru.

Članak je u cjelosti preuzet s portala Media Marketing