Donesena odluka o pakiranju duhanskih proizvoda

U utorak 8. listopada 2013., Europski parlament prihvatio je stajalište o Direktivi za proizvodnju, prezentaciju i prodaju duhana i vezanih proizvoda.

Capture eacaU utorak 8. listopada 2013., Europski parlament prihvatio je stajalište o Direktivi za proizvodnju, prezentaciju i prodaju duhana i vezanih proizvoda. Nakon dvije godine duge kontroverze na ovu temu, prihvaćeni tekst predlaže sljedeće:

  • Upozorenja o štetnosti cigareta dio su organizirane, efektne i dugoročne strategije u borbi protiv puštenja, s dobro definiranim opsegom i ciljevima
  • Svaka kutija duhanskih proizvoda i svako vanjsko pakiranje sadržavat će upozorenja o štetnosti cigareta na matičnom jeziku ili jezicima države gdje je proizvod plasiran na tržište
  • Upozorenja o šetnosti cigareta pokrivat će 65% kutije s prednje i stražnje strane

Privhaćeni prijedlog u skladu je s pozicijom parlamenta koja je objavljena 21.6.2013.. Radi toga, očekuje se da će Europski parlament i vijeće brzo usuglasiti svoje stajalište o ovoj legislativi te da će finalna Direktiva biti prihvaćena prije svibnja 2014 kada se održavaju izbori za novi sastav Europskog parlamenta.

Nakon što Vijeće i Parlament odobre ovaj zakon, zemlje članice EU imat će 18 mjeseci vremena da prevedu ovu Direktivu u svoje nacionalne zakone. Duhanski proizvodi koji nisu u skladu s Direktivom tolerirat će se sljedećih 24 mjeseci na tržištu.

Točan tekst direktive može se pronaći ovdje: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20131008+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&language=EN#sdocta8