EACA-ino lobiranje u proteklom kvartalu

Pregledajte za što se u proteklom kvartalu Europska asocijacija komunikacijskih agencija – EACA zalagala.

Ključna područja lobiranja bila su sljedeća:

 • Cipar: predsjedavanje EU
 • Oglašavanje i djeca
 • Oglašavanje alkoholnih pića
 • Poslovne usluge
 • Consumer Agenda
 • Zaštita podataka
 • Europska platforma – djete, fizičke aktivnosti i zdravlje
 • EU zdravstveni programi
 • Informiranje pacijenata
 • Intelektualno vlasništvo – prava
 • Kockanje
 • Generičko pakiranje
 • Interesno oglašavanje (online)
 • Seksualizacija djevojčica

Više o svemu sazntajte u kvartalnom izvještaju kojeg možete pročitati ovdje.