EACA: Tania Banotti, nova predsjednica NAC-a

Odabrana je nova predsjednica Vijeća nacionalnih udruženja (NAC) koje djeluje kao sastavnica Europskog udruženja za tržišne komunikacije (EACA).

Tania-BanottiOdabrana je nova predsjednica Vijeća nacionalnih udruženja (NAC) koje djeluje kao sastavnica Europskog udruženja za tržišne komunikacije (EACA). Mjesto dosadašnjeg predsjednika Ralfa Noeckera, generalnoga direktora Njemačkog udruženja agencija (GWA), preuzela je Tania Banotti, izvršna direktorica Irskog instituta za oglašavanje (IAPI).

NAC čini 29 članica iz cijele Europe koje individualno predstavljaju komunikacijsku industriju na nacionalnoj razini. Popis svih članica EACA-e u NAC-u je dostupan na linku. Sa sjedištem u Bruxellesu, EACA je jedina organizacija koja, osim što okuplja države članice Europske unije, povezuje države diljem Europe predstavljajući oglašavačke i medijske agencije na paneuropskoj razini. Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje (HURA) također je jedna od članica EACA-e, te kao takva redovito surađuje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i svijetu.

„EACA je tijekom godina izgradila iznimno snažnu poslovnu mrežu povezujući industriju širom regije. S obzirom na brojna regulatorna pitanja EU, važno je da agencije imaju snažnog predstavnika u Bruxellesu. Kao predsjednica, nastojat ću osigurati da nacionalna udruženja tržišnih komunikacija međusobno podijele svoju praksu i znanja. Pred nama je veoma radna godina!“, naglašava Tania Banotti.

Dominic Lyle, generalni direktor EACA-e, izrazio je svoje zadovoljstvo novom predstavnicom: “ Čast je imati Taniu na čelu Vijeća nacionalnih udruženja. Uvjeren sam da će njezino iskustvo i profesionalnost donijeti Vijeću novu perspektivu.“.