Effie Awards Croatia 2022: Prijave će biti moguće predati i u posebnom dodatnom roku

Nakon ranoga, redovnoga i kasnoga roka (koji je u tijeku do 1. veljače 2022. do kraja dana) svi će prijavitelji natjecanja Effie Awards Croatia svoje projekte moći predati u dodatnom prijavnom roku, koji će trajati do 7. veljače 2022. do kraja dana.

U skladu s praksom globalne organizacije Effie Worldwide, uvjet prijave u novom, četvrtom roku, dodatna je naknada za procesuiranje u iznosu 380 kn + PDV na aktualnu cijenu prijave.

Podsjećamo i kako je u slučaju više prijava istog rada (moguće su do 4 kategorije za isti projekt) prijavu važno prilagoditi kategoriji koja se ocjenjuje. Vjerojatnost osvajanja nagrade time se povećava, a za takve prijave osiguran je i popust; cijena za dodatne prijave istog rada umanjena je za gotovo trećinu: 30 %.

 

U nastavku pronađite materijale koji će vam biti korisni u procesu pripremanja prijave:

 

Naslovna fotografija: Marko Prpić/PIXSELL