Europski parlament usvojio finalni tekst zakona o duhanskim proizvodima

26. veljače 2014. godine, Europski parlament je usvojio finalni tekst direktive o duhanskim proizvodima, a sve u svrhu ograničenja oglašavanja i tržišnog komuniciranja duhanskih proizvoda, kako bi se smanjilo pušenje i sve njegove štetne posljedice.

Capture26. veljače 2014. godine, Europski parlament je usvojio finalni tekst direktive o duhanskim proizvodima, a sve u svrhu ograničenja oglašavanja i tržišnog komuniciranja duhanskih proizvoda, kako bi se smanjilo pušenje i sve njegove štetne posljedice.

Glavne odredbe koje se tiču marketinške industrije su:

  • Zdravstveno upozorenje: dvije trećine pakiranja, prednja i stražnja strana

 Aktualna legislativa nalaže da zdravstvena upozorena prekrivaju barem 30% prednje površine pakiranja i 40% stražnje površine.  Predloženi tekst bi povećao upozorenja na 65% prednje i stražnje strane te bi zahtijevao da navedena upozorenja budu u formi slika – što trenutno ne postoji u većini članica država.

  • Dvojno definiranje E-cigareta

 E-cigarete bi bile reguliranje ili kao medicinski proizvod, ako se pozicioniraju na tržište kao pomagalo pri pomoći od prestanka pušenja, ili kao alternativni duhanski proizvodi, u čijem slučaju koncentracija nikotina ne bi smjela prekoračivati 20 mg/ml. Dozvoljene bi bile i e-cigarete na punjenje. Elektroničke cigarete bi trebale biti osigurane od pokušaja korištenja od strane djece te bi trebale nositi zdravstvena upozorenja. Navedene cigarete bi bile podložne istimrestrikcijama kao i duhanski proizvodi (osim ako nisu tržišno pozicionirani kao pomoć kod prestanka pušenja).

Navedeni tekst će biti odobren od strane Vijeća ministra (the Council of Ministers) 14. ožujka 2014. godine. Države članice će biti primorane prihvatiti navedene odredbe i staviti ih u djelovanje unutar dvije godine od ažuriranog zakonskog datuma stupanja direktive na snagu.