HUOJ, HND i HUKA za transparentan angažman komunikacijskih savjetnika u izbornim kampanjama

Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Hrvatsko novinarsko društvo i Hrvatska udruga komunikacijskih agencija čvrstog su stava da angažman komunikacijskih savjetnika u izbornim kampanjama mora biti transparentan.

huojHrvatska udruga za odnose s javnošću, Hrvatsko novinarsko društvo i Hrvatska udruga komunikacijskih agencija čvrstog su stava da angažman komunikacijskih savjetnika u izbornim kampanjama mora biti transparentan.

Ključna odrednica te transparentnosti je javnost podataka o tome za koju stranku, političara ili nezavisnog kandidata komunikacijski savjetnik ili agencija rade. Javno deklariranje angažmana u predizbornim kampanjama od presudne je važnosti kada komunikacijski savjetnici nastupaju u medijima kao analitičari političkih i komunikacijskih događanja i procesa. Medijski istupi su, uz jasno navođenje političkih  izbornih kampanja u kojima se sudjeluje, u cijelosti prihvatljivi.

Angažman u političkoj kampanji nije razlog da komunikacijski stručnjaci ne nastupaju kao medijski sugovornici, ali njihov angažman pri tome mora biti jasno deklariran. Jedino će tako uloge i interesi biti transparentni.

Vijest - HUKA novo vodstvoStoga HUOJ i HUKA pozivaju sve stručnjake za odnose s javnošću koje su angažirali političari ili stranke u izbornim kampanjama ili inače, na javno očitovanje o svojem angažmanu putem medija te objavom referenci na vlastitim internetskim stranicama. Javno očitovanje angažmana podjednako je važno za samostalne komunikacijske stručnjake, za zaposlenike agencija za odnose s javnošću kao i u slučajevima tzv. pro bono angažmana.

Hrvatsko novinarsko društvo poziva novinare da kad intervjuiraju komunikacijske stručnjake traže od njih da kažu u čijoj su izbornoj kampanji angažirani. Isto tako HND traži od urednika da te podatke obavezno objave.