HURA uvodi europski sustav certificiranja za mlade marketinške kadrove

HURA uvodi novi službeni program strukovnog certificiranja naziva EAC – Europski oglašivački certifikat. Program je dostupan isključivo članovima HURA-e a razvijen je kao odgovor na rastuću potrebu podizanja profesionalnih standarda u industriji. Program sufinancira Europska komisija, a zahvaljujući zajedničkoj suradnji EACA-e i IPA-e na projektu, certifikat će biti priznat i odobren kao relevantno sredstvo vrednovanja u cijeloj Europi.

Priprema za polaganje ispita sastoji se od e-nastave, video poduka, kvizova znanja, diskusija i zadataka u trajanju od 25 – 30 sati, besplatna je i provodi se online. Obuhvaća 6 tematskih modula: Oglašavanje i komunikacija u kontekstu; Upoznavanje klijentovog poslovanja; Klijentov kreativni i medijski brief; Kreativnost i kreativni razvoj; Razumijevanje medijskih kanala te Realizacija kreativnih ideja. Po završetku priprema moguće je polagati offline ispit za dobivanje certifikata koji se plaća 220 € EACA-i, a nakon uspješno položenog ispita polaznik dobiva Europski oglašivački certifikat koji će biti priznat u cijeloj Europi. Ispit će se održati 25. veljače u Hrvatskoj paralelno s ostalim zemljama Europe.

Program nudi širok i općenit uvod u komercijalne komunikacije za agencijske početnike pa vas pozivamo da ih prijavite za EAC kako bi podigli razinu stručnosti u vašoj agenciji, osigurali bolji tržišni standard i podigli kvalitetu mladih kadrova u Hrvatskoj. Prijave za besplatni program e-učenja otvorene su do veljače 2013. a sudjelovat mogu svi članovi HURA-e s manje od 2 godine radnog iskustva u industriji.

Za prijave i više informacija pogledajte ovu EAC prezentaciju ili posjetite http://eaca.eu.