Ispunite anketu na temu ‘oglašavanje i etika’

Molimo vašu pomoć s ispunjavanjem ankete koju u sklopu istraživanja na temu oglašavanja i etike. Podaci će biti korišteni da se bolje tretira i osvjetli ova važna tema, a anketu slobodno možete poslati vašim suradnicima i prijateljima.

Link: http://surveytool.3s.se/?s=oglasavanje2014

Unaprijed hvala