Istraživanje: Kako se doživljava oglašavanje?

Radi sve rastućeg problema percepcije i negativnih stavova prema oglašavanju i tržišnom komuniciranju, a posebno prema korištenju određenih etički dvojbenih poruka i sadržaja, tijekom 2014. godine provedeno je istraživanje

CaptureRadi sve rastućeg problema percepcije i negativnih stavova prema oglašavanju i tržišnom komuniciranju, a posebno prema korištenju određenih etički dvojbenih poruka i sadržaja, tijekom 2014. godine provedeno je istraživanje na uzorku od 606 punoljetnih ispitanika putem online anketnog upitnika.

Poseban zadatak istraživanja predstavljalo je utvrđivanje stavova prema nekim oblicima i sadržajima koji uključuju pravne i etički dvojbene sadržaje kao što su pretjerana agresivnost, zavaravajuće oglašavanje, korištenje seksualnosti i scena nasilja, zloupotreba i diskriminacija te poruke usmjerene djeci i mladima i drugi.

Rezultate možete pogledati u skraćenom pregledu rezultata istraživanja (download).

Više informacija o temi dostupno je u knjizi Odgovorno oglašavanje, pravo i etika u tržišnom komuniciranju u izdanju autora K.Antolovića i P. Haramije te HURA-e.