Međunarodna ljetna škola za akademike

Ove godine EACA organizira prvu „Međunarodnu ljetnu školu za akademike“ koja će se održati od 28. do 30. kolovoza 2013.

akademikOve godine EACA organizira prvu „Međunarodnu ljetnu školu za akademike“ koja će se održati od 28. do 30. kolovoza 2013.  u Beču i namijenjena je akademicima koji žele usavršiti znanje prije nove školske godine.

Tijekom trodnevne škole akademici će moći sudjelovati u raznim radionicama i interaktivnim raspravama koje će im dati priliku za stjecanje novih radnih vještina. Zanimljive teme koje ih očekuju su breakthrough thinking and engagement, why digital lies in the centre of communications and where digital is going i becoming a brilliant communicator uz trenere poput Paula Arnolda, Dietmara Dahmena i Siobhan Stanley.

Rok za prijavu je 31. svibnja 2013. godine.

Više informacija saznajte u ovoj BROŠURI.