Nastavlja se pad ulaganja u oglašavanje

Hrvatsko tržište oglašavanja je među rijetkima kod kojih se negativni trend nastavlja kontinuirano od 2009. godine., kada je pad u odnosu na prethodni period, prema procjeni HURA-e, iznosio čak -18%. Pad se u 2010. godini nastavio sa -6%, i u 2011. za daljnjih -5%.

Hrvatsko tržište oglašavanja je među rijetkima kod kojih se negativni trend nastavlja kontinuirano od 2009. godine., kada je pad u odnosu na prethodni period, prema procjeni HURA-e, iznosio čak -18%. Pad se u 2010. godini nastavio sa -6%, i u 2011. za daljnjih -5%.

Najveći gubitak od -16% bilježe tiskovine. Razlozi leže u općem padu čitanosti i sukladno tome dosegu poglavito magazinskih izdanja, te odljevu oglašavačkih budžeta na internet. Mjerljivi online budžeti rasli su za čak 131%, no nažalost još uvijek se radi o relativno malim apsolutnim brojkama. Investicije u radio smanjene su za -11%, dok se u segmentu vanjskog oglašavanja bilježi pad od -7% usprkos izborima koji tradicionalno povećaju potrošnju u ovom tipu medija. Najstabilnija je potrošnja na televizijama sa minimalnim padom od -1%. Oglašivači u Hrvatskoj su tradicionalno usmjereni televizijskom oglašavanju na koje odlazi gotovo polovica ukupnog volumena. Razlog leži u najnižoj cijeni po dosegu, budući da je po konzumaciji medija, TV najjači medij s prosjekom od preko 5 sati dnevno gledanja televizijskog programa na ukupnoj populaciji.

Smanjenje budžeta za oglašavanje povezano je s okolnostima kao što su pad maloprodaje, niža kupovna moć stanovništva i općenito stanje ekonomije, a kod internacionalnih oglašivača i globalni te regionalni faktori. Nadalje, smanjenju budžeta pogodovala je i kompetitivna situacija među samim medijima i kontinuirani pad cijena oglašavanja, što je rezultiralo činjenicom da je za isti broj oglasa potreban manji budžet. HURA-ine procjene za 2012. nisu optimistične, te se predviđa nastavak negativnog trenda sa smanjenjem od minimalno -3%. Ekonomskim oporavkom i rastom BDP-a konačno bi se trebao pokrenuti rast oglašavačkih budžeta, no realno je za očekivati da to bude najranije početkom 2013.

Tip medija 2011 2011 vs. 2010
TV 765 -1%
Radio 190 -11%
Print 457 -16%
OOH 140 -7%
Other 15 -25%
Internet 83 131%
TOTAL 1650 -5%

iznosi u mio kn