Odluka Suda časti: Hanfa vs. Croatia osiguranje d.d.

Sud časti kao samoregulatorno tijelo HURA-e, sukladno misiji HURA-e, ima pravo i obvezu da među subjektima tržišnog komuniciranja, bilo na inicijativu članova SČ-a, bilo članica HURA-e ili pojedinih sudionika na tržištu RH, pokreće, raspravlja i donosi mjere samoregulatorne naravi u cilju poboljšanja prakse tržišnog komuniciranja u RH.

Dana 26.10.2011. održana je 22. sjednica Suda časti HURA-e nakojoj se raspravljalo o mogućem kršenju Kodeksa oglašavanja itržišnog komuniciranja u slučaju kampanje “Sreća u nesreći”.

Cijelu odluku pročitajte ovdje.